Jacques Pessis

Reeks + Strip Jaar
Roodbaard INT A1 Le démon des Caraïbes 1992
Roodbaard INT A2 Le capitaine sans nom 1992
Roodbaard INT A1 Le démon des Caraïbes 2000
Roodbaard INT A2 Le capitaine sans nom 2001
Roodbaard INT A1 Le démon des Caraïbes 2004
Ton en Tinneke 1 60 Aventures de Modeste et Pompon 2006
De brokkenmakers INT 1 L'intégrale 1 2009
De brokkenmakers INT 2 L'intégrale 2 2009
De brokkenmakers INT 3 L'intégrale 3 2009
De brokkenmakers INT 4 L'intégrale 4 2009
De brokkenmakers INT 5 L'intégrale 5 2010
De brokkenmakers INT 6 L'intégrale 6 2010
Go West 1 Go West 2010
Clifton - De integrale 2 Intégrale 2 2011
Clifton - De integrale 3 Intégrale 3 2011
Clifton - De integrale 4 Intégrale 4 2011
Clifton - De integrale 5 Intégrale 5 2011
Clifton - De integrale 6 Intégrale 6 2011
Jugurtha INT 1 Intégrale 1 2011
Jugurtha INT 2 Intégrale 2 2011
Jugurtha INT 3 Intégrale 3 2011
Bruce J. Hawker INT 1 Intégrale 1 2012
Bruce J. Hawker INT 2 Intégrale 2 2012
Jugurtha INT 1 Integral 1 2012
Bruce J. Hawker INT 1 Gesamtausgabe 1 2013
Bruno Brazil INT A1 Intégrale 1 2013
Bruno Brazil INT A2 Intégrale 2 2013
Jugurtha INT 3 Integral 3 2013
Roodbaard INT B1 Le démon des caraïbes 2013
Roodbaard INT B2 Le capitaine sans nom 2013
Roodbaard integraal 1 De schrik van de zeven zeeën 1 2013
Roodbaard integraal 2 De schrik van de zeven zeeën 2 2013
Bruce J. Hawker INT 1 Wydanie zbiorcze, tom 1 2014
Bruce J. Hawker INT 2 Gesamtausgabe 2 2014
Bruno Brazil INT A3 Intégrale 3 2014
Bruno Brazil (Italiaans uitgaven) INT 1 Integrale 1 2014
Bruno Brazil (Italiaans uitgaven) INT 2 Integrale 2 2014
Bruno Brazil (Italiaans uitgaven) INT 3 Integrale 3 2014
Lucky Luke (Lucky Comics) 6 Les tontons Dalton 2014
Roodbaard INT B3 Das Schiff der verlorenen Seelen 2014
Roodbaard INT B4 La fin du faucon noir 2014
Roodbaard integraal 3 De schrik van de zeven zeeën 3 2014
Roodbaard integraal 4 De schrik van de zeven zeeën 4 2014
Bob Morane - Intégrale 1 Volume 1 2015
Bruce J. Hawker INT 2 Wydanie zbiorcze, tom 2 2015
Lucky Luke (Lucky Comics) 6 De oompjes Dalton 2015
Roodbaard INT B4 El fin de Falcón Negra 2015
Roodbaard INT B5 Le pirate sans visage 2015
Roodbaard INT B6 La captive des Mores 2015
Roodbaard integraal 5 De schrik van de zeven zeeën 5 2015
Roodbaard integraal 6 De schrik van de zeven zeeën 6 2015
Bob Morane - Intégrale 2 Volume 2 2016
Bob Morane - Intégrale 3 Volume 3 2016
Bob Morane - Intégrale 4 Volume 4 2016
Bruce J. Hawker INT 1 Integraal 1 2016
Bruce J. Hawker INT 2 Integraal 2 2016
Bruno Brazil INT A1 Integraal 1 2016
Bruno Brazil INT A2 Integraal 2 2016
Bruno Brazil INT A3 Integraal 3 2016
Roodbaard INT B2 Il Capitano senza nome 2016
Roodbaard INT B3 Il vascello fantasma 2016
Roodbaard INT B4 La fine del Falcone Nero 2016
Roodbaard INT B5 Il pirata senza volto 2016
Roodbaard INT B6 La cautiva 2016
Roodbaard INT B8 L'île des vaisseaux perdus 2016
Bob Morane - Intégrale 5 Volume 5 2017
Bob Morane - Intégrale 6 Volume 6 2017
De brokkenmakers INT 1 Integraal, deel 1 2017
De brokkenmakers INT 2 Integraal, deel 2 2017
Jugurtha (Duitse uitgaven) INT A1 Gesamtausgabe 1 2017
Jugurtha (Duitse uitgaven) INT A2 Gesamtausgabe 2 2017
Roodbaard INT B8 L'isola delle navi perdute 2017
Bob Morane - Intégrale 9 Volume 9 2018
De brokkenmakers INT 3 Integraal, deel 3 2018
De brokkenmakers INT 4 Integraal, deel 4 2018
Jugurtha (Duitse uitgaven) INT A3 Gesamtausgabe 3 2018
Lucky Luke (Lucky Comics) 6 Los tíos Dalton 2018
De brokkenmakers INT 6 Integrale, deel 6 2019
Jugurtha INT 1 Integraal 1 2019
Roodbaard INT B1 Rødskæg 1 2019
Roodbaard INT B2 Rødskæg 2 2019
Jugurtha INT 2 Integraal 2 2020
Jugurtha INT 3 Integraal 3 2020
Roodbaard INT B3 Rødskæg 3 2020
Clifton - De integrale 2 De integrale 2 2021
Lucky Luke (Cinebook) 78 The Dalton Uncles 2021
Roodbaard INT B4 Rødskæg 4 2021