Dell Barras

Reeks (alfabetisch) Functie(s)   
The Avengers Epic Collection Inkting
Avengers: The Terminatrix Objective Inkting
The Black Enchantress Tekeningen, Inkting
Captain Thunder and Blue Bolt Tekeningen, Inkting, Cover
Champions (Eclipse/Heroic) Tekeningen, Inkting, Cover
Champions Adventures Tekeningen, Inkting, Cover
Champions Annual Inkting
The Chronicles of Conan Inkting
The Defenders (Marvel) Inkting
Flare Tekeningen, Inkting, Inkting cover
Flare Adventures Tekeningen
Flare Annual Inkting
Flare First Edition Tekeningen, Inkting
Icicle Tekeningen
Incredible Hulk Epic Collection Inkting
The Incredible Hulk Inkting
Lady Arcane Inkting
League of Champions Inkting
The Marksman Tekeningen, Inkting
Marvel Comics Presents Tekeningen
New Mutants Classic Inkting
New Mutants Epic Collection Inkting
The New Mutants Inkting
Outbreed 999 Cover
Rose (Heroic Publishing) Tekeningen, Cover
Thunderstrike Inkting
Valeria the She-Bat Inkting
De verbijsterende Hulk special Inkting