Joe Chiodo

Reeks Functie(s)
Alien Worlds Cover
Batman: Harley and Ivy Tekeningen
Clive Barker's Night Breed Kleuren
Codename Knockout Cover
Cyberforce Kleuren, Cover
Danger Girl Scenario, Tekeningen, Kleuren, Cover
Danger Girl (Glenat) Scenario, Tekeningen, Kleuren
Danger Girl 3-D Special Kleuren
Danger Girl: Destination Danger Scenario, Tekeningen, Kleuren
Danger Girl: Odd Jobs Scenario, Kleuren
Daredevil & Black Widow Tekeningen, Inkting, Kleuren, Cover
Darker Image Kleuren
Deathblow Kleuren
Deathmate Kleuren
Divine Right Kleuren
Gen 13 Kleuren
Gen 13 (Junior Press) Kleuren
Gen 13: London, New York, Hell Kleuren
Harley and Ivy Tekeningen, Cover
Homage Studios Swimsuit Special Tekeningen, Kleuren
Image Special Kleuren
Image Zero Kleuren
Nightwing Cover
Penthouse Comix (Engels) Cover
Penthouse Comix (Spaans) Cover
Pitt (Image) Kleuren
The Savage Dragon Kleuren
Spyboy Cover
Tribe Kleuren
Union Kleuren
Valkyrie Cover
Wetworks (Image) Kleuren
WildC.A.T.s Kleuren
WildC.A.T.s Special Kleuren
WildC.A.T.s Trilogy Kleuren
WildC.A.T.s/X-Men: The Silver Age Kleuren
WildC.A.T.s: Covert Action Teams - Compendium Kleuren
Wulf and Batsy Cover
X-Men Unlimited Tekeningen, Kleuren, Cover
X-Men/WildC.A.T.s: The Dark Age Kleuren