Mike Thomas

Reeks Functie(s)
2099 Unlimited Kleuren
The Avengers Epic Collection Kleuren
Cable Kleuren
Cable (Junior Press) Kleuren
Cable and X-Force Classic Kleuren
Cage Kleuren
The Clockwork Girl Tekeningen
Deadpool Kleuren
Deadpool Classic Kleuren
Ectokid Kleuren
Excalibur (Marvel) Kleuren
Excalibur Visionaries: Alan Davis Kleuren
Gambit and the X-Ternals Kleuren
Gambit Classic Kleuren
Guardians of the Galaxy Kleuren
Hawk and Dove Kleuren
Incredible Hulk Epic Collection Kleuren
The Incredible Hulk Kleuren
Iron Fist Kleuren
Marvel Comics Presents Kleuren, Cover
New Mutants Epic Collection Kleuren
The New Mutants Kleuren
The Perhapanauts: Danger Down Under Kleuren, Kleuren cover
Rogue Kleuren
The Shroud Kleuren
Star Wars Legends: The Empire - Epic Collection Lettering
Star Wars: Dark Times Lettering
The Uncanny X-Men Kleuren
Wolverine (Junior Press) Kleuren
Wolverine: Days of Future Past Kleuren
X-Factor Kleuren
X-Factor Epic Collection Kleuren
X-Force Kleuren
X-Force Epic Collection Kleuren
X-Force: Phalanx Covenant Kleuren
X-Man Kleuren
X-Men (Marvel) Kleuren
X-Men Epic Collection Kleuren
X-Men: Age of Apocalypse Alpha Kleuren
X-Men: Age of Apocalypse Dawn Kleuren
X-Men: Age of Apocalypse Omega Kleuren
X-Men: Age of Apocalypse Reign Kleuren
X-Men: Age of Apocalypse Twilight Kleuren
X-Men: Dawn of the Age of Apocalyps Kleuren
X-Men: Days of Future Past Kleuren
X-Men: Fatal Attractions Kleuren
X-Men: Road to Onslaught Kleuren
X-Men: The Age of Apocalypse Omnibus Kleuren
X-Men: The Wedding of Cyclops and Phoenix Kleuren
X-Men: X-Cutioner's Song Kleuren
X-Men: X-Cutioner's Song Kleuren