Taifu Comics
Collectie: Seinen

Reeks
1 Akumetsu
2 Deviances (Taifu)
3 Goku midnight eye
4 Kyoko Karasuma, inspecteur à Asakusa
5 Play!
6 Zero (Taifu)
POPUP