Gebruiker Bor

Bor heeft nog geen recensies geplaatst
109 keer op recensies gestemd
23 reeksen toegevoegd
129 strips toegevoegd
3 auteurs toegevoegd
190 stripcovers toegevoegd
1 strippersonages toegevoegd
142 strippersonages aan strips toegevoegd
204 afbeeldingen toegevoegd
2 op trefwoorden gestemd
POPUP