Gebruiker Bor

Bor heeft nog geen recensies geplaatst
109 keer op recensies gestemd
23 reeksen toegevoegd
131 strips toegevoegd
3 auteurs toegevoegd
193 stripcovers toegevoegd
1 strippersonages toegevoegd
142 strippersonages aan strips toegevoegd
207 afbeeldingen toegevoegd
2 op trefwoorden gestemd
POPUP