Gebruiker blacktiger

789 keer op recensies gestemd
409 reeksen toegevoegd
793 strips toegevoegd
270 auteurs toegevoegd
3158 stripcovers toegevoegd
26 strippersonages toegevoegd
31 strippersonages aan strips toegevoegd
7941 afbeeldingen toegevoegd
1 weetjes/fouten toegevoegd aan reeksen
5 items aan de agenda toegevoegd
POPUP