Gebruiker blacktiger

786 keer op recensies gestemd
409 reeksen toegevoegd
793 strips toegevoegd
270 auteurs toegevoegd
3189 stripcovers toegevoegd
26 strippersonages toegevoegd
31 strippersonages aan strips toegevoegd
7991 afbeeldingen toegevoegd
1 weetjes/fouten toegevoegd aan reeksen
4 items aan de agenda toegevoegd
POPUP