Recensie

Ype 5 Uit!


Wie bekend is met typische jongerenbladen (lees: meisjesbladen), kent zeker de fotostrips die daarin voorkomen. Deze vormen een kruising tussen fotografie/film en strip en vertellen daarin - hoe kan het ook anders - typische liefdes- en andere verhalen die tot de leefwereld van tieners behoren. Verder herinner ik me enkele oude fotostrips van Star Trek uit ‘de jaren stillekes’. Dat het medium niet dood is, bewijst “Ype + Willem”. Deze reeks vormt reeds sedert enkele jaren een op zichzelf staande fotostrip die het genre weer in de kijker plaatste.

In dit autobiografisch album van Ype Driessen tracht Ype nieuw leven te blazen in de oorspronkelijke serie “Ype + Willem”. Geen eenvoudige opdracht als je weet dat het schijnbaar onafscheidelijke koppel Ype en Willem, dat 6 jaar samen was, plots uit elkaar valt. Wat doe je dan als auteur? Inderdaad: Willem schrappen uit de titel en in het nieuwste exemplaar in beeld trachten te brengen wat er leeft bij de persoon die alleen achterblijft. Geen eenvoudige opdracht en bovendien erg confronterend voor de maker.

Maar hoe fotografeer je dan de overgangsperiode, waarin de partner afstand neemt? Wel, dit loste Ype mooi op door in het album een getekende figuur in te brengen die Willem voorstelt. Op die manier is er geen hiaat in het verhaal en kunnen alle fases van het afscheid in beeld worden gebracht.

Het opzet van deze reeks is op een humoristische manier alledaagse zaken weer te geven. Het boek is samengesteld uit mini-vertellingen van een 4-tal foto’s. Mede daardoor kan je, ondanks de moeilijke situatie waarin de auteur zich bevindt, toch zeggen dat het geheel licht verteerbaar is. Een noodzaak gezien het feit dat het doelpubliek hoofdzakelijk uit jongeren bestaat. Dit album is door het thema minder luchtig en komisch dan de voorgangers, maar toch slaagde de auteur er in om zijn eigen moeilijke psychische toestand met de nodige relativering in beeld te brengen.

Mogen we dit boekje een echte strip noemen? ...nee... dit is een discussie die ik niet ga starten. De een zal beweren van wel, de ander van niet. Feit blijft dat er plaatjes-gewijs en met tekstballonnen een verhaal wordt verteld.

Besluit: voor dit type verhaal bestaat zeker een publiek, zij het een eerder beperkte jongere groep. Persoonlijk vind ik het ook niet mis dat dit soort lectuur blijft bestaan. Meer diversiteit kan nooit kwaad... Maar: enkel voor de liefhebbers.Dit is een officiële stripinfo.be recensie, geplaatst door een medewerker van ons team. stripinfo.be werkt samen met uitgevers om u deze recencies te brengen.