stripinfo.be wordt gratis aangeboden, maar de site in de lucht houden kost wel geld. We hebben de advertenties uitgeschakeld, maar misschien wil je overwegen de site te steunen met een gift?. Meer info?

Recensie

Animal'z 1 Animal'z


tekst, tekeningen en inkleuring: Enki Bilal
genre: futuristisch rampenverhaal, een soort götterdämmerung van de falende mensheid

Als er iets ontbreekt bij Bilals schitterende tekenwerk is het wel de klare lijn en dat lijkt me niet toevallig. Bilal verwacht van de lezer, net als bij veel moderne kunstwerken, dat hij of zij zelf het ontbrekende aanvult. De auteur geeft dikwijls slechts aan, de lezer dient zijn geest aan het werk te zetten. Het verhaal is net als de tekeningen geschetst en niet uitgewerkt.

Het is gewoon ondoenlijk om het verhaal uit de doeken te doen; een echt verhaal is er ook niet. De aarde als niche voor de mensheid gaat ten onder door het INFARCT. Het levensmilieu is volledig ontwricht, het einde van de homo sapiens is nabij. Of wij zelf debet zijn aan deze ramp laat Bilal in het midden. Het infarct vindt plaats op een tijdstip waarop een zekere wetenschapper Ferdinand Owles erin is geslaagd, mensen te transformeren (of te muteren) naar dieren en omgekeerd. Wij maken kennis met dolfijnmensen en zo af en toe komt er een naakte man met een poema voorbij, als symbool voor onze dierlijke identiteit. Onze beestachtigheid wordt nog eens gedemonstreerd door enkele kannibalen die een restaurant voor mensenvlees hebben geopend.

Net als in ‘De slaap van het monster’ is er sprake van diverse groeperingen. Zonder ook maar een moment in te gaan op de ideeënwereld van die groeperingen, voel je als het ware Bilals afkeer. In deze strip noemt hij en passant nihilisten en islamisten; er is eerder angst dan afkeuring.

Enki Bilal doet mij steeds weer denken aan Jeroen Bosch, wiens duistere en vaak gruwelijke schilderijen onbestemde emoties bij de beschouwer oproepen. Bilal fascineert mij even zeer als onze beroemde middeleeuwse landgenoot uit Noord Brabant. Staande voor Jeroens schilderijen zie je steeds weer nieuwe details, die vragen oproepen. In deze strip is daar de gejaagde, die op een zebrapaard rijdt waarbij afwisselend de voor- of de achterkant van strepen is voorzien. Ik ben er zeker van dat Bilal hier refereert aan de quagga, die door de mens werd uitgeroeid; de laatste stierf bij mijn weten in 1870. De vele citaten doen je ook vaak afvragen: ‘Waarom haalt de auteur die teksten aan?’
Als Jeroen Bosch u aanspreekt, moet u ook Bilal eens proberen.

NB Ik geloof bij Enki Bilal nooit dat de titel Animal’Z toevallig gekozen is. De A en de Z, begin en einde van het alfabet, de alfa en de omega van het menselijk bestaan. Het zoogdier mens, die tijdens zijn ondergang op het toppunt van zijn kunnen, terugkeert naar zijn dierlijke oorsprong. Het beest in de mens te benadrukken, past volgens mij bij Bilals sombere levensvisie.Dit is een officiële stripinfo.be recensie, geplaatst door een medewerker van ons team. stripinfo.be werkt samen met uitgevers om u deze recencies te brengen.