Recensie

De generaal gaat integraal 1 1971-1973


Het is ondertussen genoegzaam bekend: we worden overspoeld met integrales en bundelingen. Alleen al dit jaar verschenen er een dertigtal en het jaar is nog niet eens halfweg. Het aanbod is dan ook zeer divers met reeksen uit de gouden jaren van de school van Marcinelle naast Vlaamse krantenstrips of het universum van Leo. Sommige integrales bundelen verhalen die nooit eerder in het Nederlands zijn verschenen, andere uitgaves hopen een jonger publiek te kunnen bereiken nadat (groot)ouders de oorspronkelijke albums hebben aan flarden gelezen.

Een buitenbeentje in de golf van integrales zijn de Nederlandse stripreeksen die in Pep of Eppo verschenen. De verfijnde humor die Martin Lodewijk in Agent 327 stak is binnenkort zeker het (her)ontdekken waard in het aangekondigde eerste deel van een integrale.

Een andere reeks die sinds begin jaren 70 in Pep verscheen is De Generaal. In verhalen van 4 pagina's tracht het hoofdpersonage het fort van de Maarschalk in te nemen om zo de macht te veroveren. Met slechts een gering aantal personages (het veroveringsleger van De Generaal bestaat slechts uit de Soldaat en de Professor) slaagt Peter de Smet er wonderwel in om een simpel gegeven steeds te laten terugkeren zonder dat het eentonig wordt.

Telkens weer vindt de Professor een nieuwe, onfeilbare manier om de Maarschalk te verslaan, telkens opnieuw mislukt dit en eindigt het verhaal in de cel waar de Generaal zich aan de uitvinder vergrijpt.

De verhalen zijn chronologisch gebundeld over de periode 1971-1973. De humor is universeler en tijdlozer dan bij Agent 327. In de in dit 1e deel opgenomen 22 verhaaltjes is er maar 1 verwijzing naar een toenmalig actueel gegeven, nl de Olympische Spelen van München (1972).

De tekenstijl die de Smet hanteert is karikaturaal en expressief. Het lijkt eenvoudig maar dat effect bekomen vereist juist groot meesterschap. Je ziet trouwens doorheen deze bundeling de tekeningen evolueren. Het allereerste verhaal, dat aan Kuifje werd aangeboden maar nooit in het tijdschrift werd geplaatst, toont reeds de typische uitwerking van de figuren door de Smet, maar de tekeningen komen veel drukker over.

Een bijzonder rijk geïllustreerd dossier zoemt in op de persoon Peter de Smet en de ontstaangeschiedenis van De Generaal. Op een kleine 40 pagina's kom je veel te weten over de man en zijn meest bekende reeks.

De integrale is verschenen bij Uitgevrij Personalia en zal 8 delen omvatten.Dit is een officiële stripinfo.be recensie, geplaatst door een medewerker van ons team. stripinfo.be werkt samen met uitgevers om u deze recencies te brengen.