Cedric Nocon

Reeks Functie(s)
Avengelyne: Swimsuit Edition Tekeningen
The Beast (Marvel) Tekeningen
Champions (Eclipse/Heroic) Backcover
The Darkness (Junior Press) Tekeningen
The Darkness Compendium Tekeningen
The Darkness Tekeningen
Deathmate Tekeningen
Flare Tekeningen, Inkting
League of Champions Tekeningen
The Uncanny X-Men Tekeningen
X-Men (Marvel) Tekeningen