Marygay Potter

In de reeks De eeuwige oorlog

1 Soldaat Mandella (2010-2020)
2 Luitenant Mandella (2020-2203)
INT 1 Integrale uitgave

In de reeks Een nieuw begin

1 Verloren vrede
2 Exodus
3 Openbaring

In de reeks De eeuwige oorlog - Een nieuw begin

1 De eeuwige oorlog - Een nieuw begin