Recensie

Het land van langvergeten INT 3 De nieuwe Katharen


Ik ben blij dat Arboris ook op de kar is gesprongen van de integrale uitgaves, want deze reeks is daar goed genoeg voor. Daarnaast leent ze zich perfect tot het uitgeven van integrales, want de reeks bestaat uit verschillende cyclussen van telkens vier delen die als aparte verhalen te lezen zijn, telkens op scenario van Makyo maar altijd een andere tekenaar. De tekenaars zijn niet van de minsten, zo was Vicomte de tekenaar van de eerste (en voor mij persoonlijk de beste cyclus), was Herenguel verantwoordelijk voor de tweede cyclus en Faure voor de derde cyclus. Jammer alleen dat Arboris begint met de integrale van de derde reeks, want die delen zijn nog redelijk gemakkelijk te vinden, terwijl er in de eerste cyclus al een moeilijk te vinden, lees duur, deel nodig is om het verhaal te kunnen lezen. Daarenboven wordt er in het verhaal teruggegrepen naar Galthédoc, het verborgen middeleeuwse rijk uit de eerste cyclus. Daarnaast wachten we in het Nederlands al jaren op het vervolg van de vierde cyclus!

Zo nu onze grootste frustratie is geuit kunnen we volop genieten van het verhaal en de prachtige tekeningen van Michel Faure. Om dit verhaal te kunnen volgen is het misschien best om toch nog eens terug te keren naar de vorige cycli.

Thierry Jolinon is een jonge succesvolle fotograaf die gaat fotograferen in een moeras nabij Toulouse. Dat moeras heeft als bijnaam “het einde van de wereld” en er zijn al regelmatig mensen in verdwenen. Als hij het moeras intrekt wordt hij, net als een onbekende jonge vrouw ontvoerd door ridders en vastgezet in de kerkers van Galthédoc, een middeleeuws koninkrijk dat afgesloten leeft van “het grote gewest”.

In de tweede cyclus zijn we vijf jaar later, Thierry werd niet geloofd en zat vast in een psychiatrische inrichting. Om zijn leven terug op de rails te krijgen gaat hij weer fotograferen en zo raakt hij in de ban van Ariadne, een jonge vrouw die samen met een oude vrouw een psychiatrisch gesticht beheert. Daarin voeren ze experimenten uit waarbij ze hun geest van lichaam kunnen laten veranderen. Hun experimenten leiden hen naar India, naar een sekte waar de vader van Ariadne en mevrouw Evans nog bij zijn geweest.

In de derde cyclus is Thierry terug in Parijs. Er gebeuren volop aanslagen tegen de tempels van verschillende sekten. Er woedt een ware oorlog tussen “de nieuwe katharen” en “de ridders van de heilige graal”. Naast de bomaanslagen voeren ze lijf aan lijf gevechten met sabel en degen. Thierry raakt hierbij betrokken door een oude vriend Gabriel, een meester-schermer. Allebei de sekten willen dat Thierry hen naar Galthédoc leidt omdat men vermoedt dat daar “de witte steen” uit de openbaring van Johannes, te vinden moet zijn. Met die steen zou een zuivere van hart kunnen weten wanneer de Apocalyps plaats zou vinden en hoe hij vermeden kan worden.

Na de mindere tweede cyclus is deze derde cyclus weer veel sterker. Misschien ook omdat Makyo terugkeert naar het geheimzinnige Galthédoc. Dit is een reeks die in geen enkele stripbibliotheek mag ontbreken, en dan zijn integrales wel interessant natuurlijk. Alleen jammer dat er geen extra dossier of zo is toegevoegd. Er is slechts plaats voorzien om de covers, en een reserve-cover van de losse strips te plaatsen.



Dit is een officiële stripinfo.be recensie, geplaatst door een medewerker van ons team. stripinfo.be werkt samen met uitgevers om u deze recencies te brengen.