Recensie

De nieuwe ijstijd 5 Jdrien Cyclus 5. Jdrou


Lien Rag en Harl Mern moeten op expeditie om de rossen verder te onderzoeken. Zij zijn er erg van overtuigd dat die vredelievend zijn en dus geen gevaar vormen, maar er zijn wel degelijk berichten over gewapende groepen rossen die aanvallen uitvoeren.
Bij hun eerste contact met de rossen, een schijnbaar ongevaarlijke groep, ontmoeten ze een vrouwelijke rosse, Jdrou. Een ontmoeting die niet zonder gevolg zal blijven...

Jdrou is inmiddels al het 5de deel in deze eerste cyclus van De Nieuwe IJstijd die 8 delen zou moeten tellen. Het hele team van Studio Jotim werkt aan een moordend tempo om zo op korte tijd de hele reeks af te kunnen leveren. In de eerste delen zocht men nog wat naar de beste methoden, maar blijkbaar begint men stilaan op snelheid te komen. Sinds de eerste delen is de adaptie van de boeken naar de strip al heel wat verbeterd. Het verhaal loopt nu wat vlotter en lijkt minder vlug afgehaspeld te worden. Blijkbaar maakt Philippe Bonifay nu duidelijkere keuzes over wat er in blijft en wat er weggelaten wordt. Toch mist het scenario nog steeds diepgang en is er nog veel plaats voor verbetering.
Ook op het vlak van de tekeningen is er vooruitgang geboekt sinds de reeks 2 jaar geleden van start ging. De tekeningen lijken al iets verzorgder en gedetailleerder en de nieuwe tekenaar voor de hoofdpersonages heeft een minder houterige stijl. Het zwakste punt in de tekeningen blijven de sporen. De manier waarop deze getekend zijn geeft blijk van laksheid of een enorm tijdsgebrek, want de naast elkaar lopende lijntjes die sporen moeten voorstellen zijn alles behalve overtuigend. Ook hier is dus nog voldoende ruimte voor vooruitgang.
De inkleuring is sinds de eerste delen van een bijna constant niveau dat toch wel vrij degelijk genoemd mag worden. Wat wel jammer is, is dat de verschillende inkleurders niet dezelfde techniek gebruiken. Zo is een duidelijk stijlverschil te merken tussen de manier waarop de rossen ingekleurd worden, en de stijl waarmee de rest ingekleurd is.
Het gaat stilaan beter met deze reeks die toch wel een zwakke start nam, maar er is nog een lange weg te gaan, zowel qua aantal delen as kwalitatief. Als dit tempo van vooruitgang volgehouden wordt, zal de reeks stilaan meer en meer de moeite worden, en belooft deel 120, het geplande einde van de reeks, subliem te worden. Iets laat echter vermoeden dat we daar niet op moeten hopen.Dit is een officiële stripinfo.be recensie, geplaatst door een medewerker van ons team. stripinfo.be werkt samen met uitgevers om u deze recencies te brengen.