stripinfo.be wordt gratis aangeboden, maar de site in de lucht houden kost wel geld. We hebben de advertenties uitgeschakeld, maar misschien wil je overwegen de site te steunen met een gift?. Meer info?

Recensie

Arthus Trivium 1 De engelen van Nostradamus


http://i.imgur.com/dF5zeSc.jpg

Zelfs tot op heden blijven de voorspellingen van Nostradamus (1503 - 1566) nazinderen. Of de uitwerkingen van deze voorspellingen ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden moeten we beslist met een korreltje zout nemen. Al zullen er anderen zijn die dit uiteraard zullen betwisten en die aanhalen dat hij ooit de dood van Lady Di, Nine Eleven en nog een reeks andere rampzalige tijdingen voorspelde. Om een ding echter kunnen we niet omheen, namelijk om het feit dat hij via zijn voorspellingen roem en faam verwierf bij de koningen en hooggeplaatste personen van zijn tijd. Op het ogenblik dat dit verhaal in 1565 aanvangt is een sterk verzwakte Nostradamus druk bezig met een zeer verre toekomst te voorspellen. Namelijk de opkomst van Hitlers Derde Rijk. Het oproepen van deze visioenen vergt steeds meer het uiterste van zijn krachten en ondermijnen zijn gezondheid. Om die reden heeft hij zich ook teruggetrokken in Salon-de-Crau (Frankrijk). Zijn toestand wordt er niet beter op als net na dit verschrikkelijke visioen een pakje afgeleverd wordt door twee kinderen. Het pakje bevat twee beeldjes, voorstellende een uil en een kat en de boodschap: Spoedig. Bij het aanschouwen van deze kleinoden slaat bij onze ziener de angst toe en is hij de wanhoop nabij. Aan zijn vrouw die niet weet wat er speelt, biecht hij een dertig jaar oud geheim op. Iets wat haar hevig schokt. Nostradamus was reeds eerder gehuwd maar had nooit eerder de doodsoorzaak van zijn familie aan haar onthuld. Deze echtgenote samen met hun twee kinderen overleed tijdens een pestepidemie. Dit terwijl Nostradamus hulp bood in andere door pest besmette steden. Nu, met het ontvangen van deze beeldjes, komen al deze beelden uit het verleden als een stortvloed op hem af en beseft hij dat zijn gezin in gevaar verkeert. Dit alles samen met het feit dat hij geen nieuws meer ontvangt van Arthus Trivium, Angelique Obscura en Angelus Dante zijn leerlingen, ook wel de engelen van Nostradamus genaamd, verontrust hem ten zeerste Deze drie jongelui die in zijn opdracht doorheen het land reizen om mysteries op te helderden die geen mens kan bevatten, bevinden zich op het eigenste moment in nauwe schoentjes. Waar het verhaal ons naartoe voert is op dit moment nog niet echt duidelijk.

http://i.imgur.com/wGNon6B.jpg

Het scenario van Raule is gebaseerd op historische feiten en speelt zich af ten tijde van Charles IX de toenmalige koning van Frankrijk. Het historische gegeven is een uitstekende leidraad om een pracht van een fictief verhaal omheen te weven. Waar bij mondjesmaat via flashbacks het turbulente leven van Nostradamus uit de doeken wordt gedaan. Maar ons inziens wordt vooral de focus gericht op het drietal dat in allerlei mysterieuze en fantasy toestanden terechtkomt. Ja zelfs een horde ondode van zich af moet slaan. Juan Louis Landa weet het geheel overtuigend over te brengen. Hij heeft oog voor het kleinste details en werkt ieder plaatje tot in de perfectie uit. Zijn tekenwerk wordt extra geaccentueerd door een uitermate uitgekiend kleurenpalet. Wie dit album laat liggen weet niet wat een flater hij begaat! WG

http://i.imgur.com/s23CYWO.jpgDit is een recensie van een gebruiker.