Recensie

Maus INT 1 Maus, de volledige editie


Maus is een boek dat velen niet spontaan zullen vastnemen om te lezen. De eerste indruk bij het bekijken van zowel de omslag als de inhoud is er een van wanorde. Het geheel heeft op het eerste zicht iets 'onleesbaars' over zich, mede door de keuze van de auteur om de hoofdpersonages als muizen en katten voor te stellen. Spontaan zou ik dit boek nooit meegenomen hebben naar huis. Omdat dit album op moment van schrijven op de eerste plaats prijkt in de top-100 van uw favoriete strip-webstek, schafte ik het me toch aan. En daar heb ik geen moment spijt van gehad!
Reeds van bij aanvang blijkt de gehanteerde tekenstijl de perfecte keuze voor dit verhaal. De pentekeningen in zwart-wit waarbij alle volkeren als een andere diersoort worden afgebeeld sleuren je mee in een dramatisch geheel waarbij de gevoelens sterk tot uiting komen, onder meer dankzij de verdierlijking van volkeren. Joden als muizen en Nazi's als katten? Subliem!

Iets meer over de inhoud van het boek zelf (ik spreek over een boek omdat zowel de inhoud als de uitvoering en omvang van dit album je meer het gevoel geven een leesboek in de hand te hebben dan een stripverhaal)...
Een korte inleiding maakt de lezer vertrouwd met de hoofdfiguren: de auteur Artie en zijn vader Vladek Spiegelman, een overlever van de holocaust. Al van bij het begin blijkt duidelijk dat vader en zoon een moelijke relatie hebben, mede door de traumatische ervaringen van de vader in de concentratiekampen en de onmogelijkheid van diens nakomeling om zich die wreedheden ten volle te kunnen voorstellen. Toch is de zoon vastbesloten om het verhaal van zijn ouders vast te leggen in de vorm van een stripverhaal. Hiervoor heeft hij ellenlange gesprekken met diens zieke vader. In 11 hoofdstukken (6 in het eerste boek en 5 in het tweede) geeft Art(ie) de gesprekken zelf, zijn worsteling met het karakter van z'n vader en het overlevingsverhaal van zijn beide ouders weer. De lezer volgt de interviews live mee. Zowel de discussies als de verhalen van de vader worden door elkaar getekend, in een zelfde stijl. Toch krijg je geen enkele kans om heden en verleden met elkaar te verwarren. Je wordt, willen of niet, meegesleurd in het levensverhaal van deze twee hoofdpersonages.

Conclusie: een album dat bij iedereen, maar in het bijzonder bij elke stripliefhebber en iedereen die zich een beeld wil vormen van de verschrikkingen van '40-'45, op de boekenplank zou moeten staan!Dit is een officiële stripinfo.be recensie, geplaatst door een medewerker van ons team. stripinfo.be werkt samen met uitgevers om u deze recencies te brengen.