Recensie

De verborgen geschiedenis 32 Apocalypto


Weinig stripreeksen kunnen zeggen dat ze elementen uit de gehele geschiedenis van de mensheid belichten met dezelfde helden. Dat veronderstelt immers een graad van onsterfelijkheid die ons niet gegeven is. Sirius, het pseudoniem voor Max Mayeu loste dit probleem op door in zijn reeks De Timoers afstammelingen met dezelfde naam en dezelfde looks in enkele episodes van de geschiedenis een bepalende rol te laten spelen.

In De verborgen geschiedenis zijn de hoofdrolspelers wél onsterfelijk. Ze noemen zich magistraten. Nu ja, echt onsterfelijk zijn ze ook niet want in de loop van de voorbije albums is het kwartet broers en zussen al gehalveerd. Maar de beide overblijvenden, Erlin en Reka, gaan al wel even mee.

In het allereerste album kregen ze als prehistorische jongelui een amulet van hun grootvader om daarna bij elke belangwekkende gebeurtenis betrokken te zijn. De eerste cyclus van 7 albums was wat mij betreft de meest boeiende, met een eigenzinnige verklaring van de plagen die Egypte teisterden, de brand in Londen of wereldoorlog 1.

Daarna werden de cycli korter (in jaren gemeten, het aantal albums verminderde niet echt). In de laatste cyclus is 9/11 een belangrijke ramp geweest, die in album 31 danig onder de loupe genomen wordt.

https://www.akim.nl/Images/Dynamic/full/Stripshop.Album/350517/verborgen-geschiedenis-32-5.jpg

Het laatste album van de gehele reeks draagt de titel Apocalypto. De Apocalyps is een metafoor voor het einde van de wereld, maar de oorspronkelijke betekenis was ruimer: een nieuwe wereld die ontstaat door het goede dat het kwade verslaat.

En dat is waar het in dit album ook over gaat: het einde van de wereld lijkt in zicht, maar Erlin tracht toch een nieuwe wereld te bereiken. Daartoe benodigt hij de amulet uit het 1e album, de cirkel sluit zich. Erlin, die in de gehele reeks samen met Aker symbool stond voor het goede, moet het kwade te vlug af trachten te zijn en dat heeft weer heel wat voeten in de aarde.

Er zijn nog andere verwijzingen naar de oorsprong van de reeks, die startte als een spin off van Arcana en Major Arcanum. Pandora komt namelijk langs.

http://www.yendor.nl/wp-content/uploads/2017/11/ve4.jpg

Waar de gehele reeks een eerder donkere, zo niet zwarte, kant van de geschiedenis vertelt, eindigt dit album toch op een verrassende manier. Er is hoop!

Wie de reeks nooit gelezen heeft zal nu ook niets te zoeken hebben in dit afsluitende album, zo veel is duidelijk. Maar voor wie zich, net als ik, jaren heeft afgevraagd op welke manier men deze saga een (voor het fictieve verhaal) geloofwaardig einde kan bezorgen die zal aan zijn trekken komen. Niet enkel omdat het album met 72 pagina's extra dik is.Dit is een recensie van een gebruiker.