Recensie

Sint-Bartholomeüs 1 Sauveterre
2 Dood hen allen
3 Aldus geschiedde het...


Sint-Bartholomeüs – Pierre Boissière – Eric Stalner
Delen I-II-III - Sauveterre – Dood hen allen – Aldus geschiedde het


Als liefhebber van geschiedenisverhalen en fan van de gebroeders Stalner kon ik de aanbieding van deze drie delen van Sint-Bartholomeus in mijn favoriete stripcentrum niet weerstaan, zeker niet tegen een gunstprijsje.
Hoewel de uitgaven al uit 2018 stammen, doet dat niets af aan het verhaal dat zich afspeelt in de 16e eeuw.

Het eerste deel, "Sauveterre", is zeer veelbelovend. Het is 1562 wanneer we in het verhaal worden gegooid, door een vluchtende vrouw die op de loop is voor 'papisten' die de dorpelingen van Sauveterre uitmoorden. De baron van Sauveterre en zijn oudste zoon, Elie, worden in een hinderlaag gelokt en de familie wordt uitgemoord. De jonge kinderen Clément en Loïse blijken ontvoerd te zijn door de papisten. Gelukkig hebben we eerst het historisch dossier achteraan in dit deel doorgenomen, zoals geadviseerd door een vorige recensent, waardoor we dit onmiddellijk in de juiste context kunnen plaatsen. De godsdienstoorlogen tussen katholieke 'papisten' en hugenoten hebben nu weinig geheimen meer voor ons.

In 1572 trouwt de protestantse Hendrik van Navarra in Parijs met de katholieke dochter van de Franse koning. De katholieken kunnen een hugenoot aan het hof niet tolereren en een bloedige repressie breekt uit. Elie en zijn vader, die aan de zijde van Hendrik van Navarra staan, komen in een helse strijd met de katholieken terecht. Vader wordt vermoord en zoon Elie ontdekt dat er aan het hof een jonge strijder met de naam Clément meevecht aan de zijde van de fanatieke katholieke Hertog de Guise. Er is ook een Loïse aan het hof. Het is duidelijk dat het hier gaat om de 10 jaar eerder ontvoerde broer en zus van Elie, die nu aan de 'katholieke' kant staan. De rest van dit deel wordt gevuld met vechtpartijen, complotteren en vluchten.

Deel 2 wordt bijna volledig opgeslokt door taferelen van gevechten en van de fanatieke repressie van de katholieken op de protestanten, wat enigszins vervelend is. Elie levert slag totdat hij uiteindelijk gewond raakt en wordt opgenomen door zijn zus Loïse. Er komt ook een confrontatie met zijn broer Clément, die maar blijft moorden in opdracht van de papisten. En dat was het dan.
Deel 3 begint met een flashback naar 1552 – 20 jaar terug in de tijd dus. François Escat, baron van Sauveterre, vecht aan de zijde van ene Lorenzo 'Scipio' voor de katholieke koning tegen de Duitse geuzen in Metz. Na een wonderbaarlijke overwinning volgt Lorenzo François mee naar Sauveterre. Hoewel ze afwijken in hun geloofsideeën, zijn ze vrienden. Lorenzo wordt echter een beetje te veel 'vriend' van François' vrouw, en zo leren we dat de tweeling Clément en Loïse eigenlijk de halfbroer en -zus zijn van Elie. Meteen weten we ook waarom ze ontvoerd werden en hoe ze aan het hof terechtkwamen.

En dan keren we terug naar de onlusten, gevechten en moordpartijen op de hugenoten. Intriges, gekonkel en verraad van godsdienstfanatici. Barbaarse slachtpartijen in opdracht van dwaze koningen. Even een obligate romance tussen Elie en Jeanne als tussendoortje. Een onwrikbare koningin-moeder en haar zoon die zorgen voor nog meer bloedvergieten. Het gekonkel aan het hof is nog niet voorbij. Hoewel er een godsdienstvrede in de maak is, wordt Scipio, de vader van Clément en Loïse, in diskrediet gebracht. Uiteindelijk komt het tot een gevecht tussen Elie en Clément, waarbij de laatste wordt gedood. En tot slot zien we Loïse terug die een bezoek brengt aan Elie en Jeanne op het kasteel in Sauveterre. We zijn terug thuis.

Van het talent van Stalner geen slecht woord. Dit verhaal wordt meesterlijk in beeld gebracht, maar deel 2 had eenvoudig gesupprimeerd kunnen worden. Meer dan één derde van het verhaal wordt ingenomen door slachtingen en gevechten. En dan is er ook nog veel 'geleuter' aan het hof van de koningen. Men probeert hier voldoende achtergrond mee te geven en het toenmalige gedachtengoed toe te lichten, maar dat hadden we al begrepen uit de toelichting.

Mogelijk hadden we hiervoor een historia-tijdschrift kunnen raadplegen. Echt boeiende stripliteratuur levert het in geen geval op. Al bij al een wat teleurstellende reeks, wat mij betreft.


Pjotr. 02-2024Dit is een recensie van een gebruiker.