Univers Media

Reeks / Strip Jaar
De grote monumenten van het Christendom 1 Marcellinus Champagnat 1980
Teresia van Avila 1 Teresia van Avila 1980-1981
Vincent de Paul 1 Journaal van christelijke menslievendheid 1981
Sint Norbert 1 Sint Norbert - prediker, vredesapostel, bisschop 1982
Don Bosco (D'Orange) 1 Goed nieuws voor de jeugd 1984
Jeanne Jugan 1 Jeanne Jugan en de zusterkens der armen 1989